• اشتراک
...
موضوع :       کتاب پتروشیمی روشهای تولید فرآیندها در صنعت پتروشیمی – مرتضی خسروی – دانشگاه تهران
نام خارجی:     .....
تعداد صفحه: 
  672 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت:      27000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :مواد اولیه در صنعت پتروشیمی
فصل 2 :    تهیه مواد اولیه
فصل 3 :    تنوع مشتقات پتروشیمی و خطوط تولیدی انها
فصل 4 :    بررسی اکستراکسیون بوسیله حلال
فصل 5 :مواد شیمیائی
فصل 6 :    مهمترین محصولات تجارتی بر مبنای صنعت پترشیمی
فصل 7 :    مواد فعال سطح دترجنت ها
فصل 8 :    ترکیبات سنتزی ماکرومولکولی
فصل 9 :    پلی کندانساسیون
فصل 10 :پلی آدیسیون
فصل 11 :    پلی مریزاسیون
فصل 12 :    سنتز برخی از مواد برای کشاورزی
فصل 13 :    حلا ها
فصل 14 :جداول
 
مولف             :  
   مرتضی خسروی
مترجم           :      
ناشر             :  
     انتشارات دانشگاه تهران  
تایپیست          :       خانم فتحی
تاریخ تایپ کتاب :       10 / 11 / 1394
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.