• اشتراک
...
موضوع :       کتاب مبانی طراحی کوره های صنعتی – حسن طوبی – دانشگاه صنعتی مرکز نشر  
نام خارجی:     .....
تعداد صفحه:  
437 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو / ک
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت:      25000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :کلیات
فصل 2 :    مصالح ساخت جنبه های مکانیکی کنترل و تنظیم عملیات
فصل 3 :    مشعل ها
فصل 4 :    چگونگی صرفه جویی در انرژی و کاهش سوخت
فصل 5 :سوختها
فصل 6 :    احتراق
فصل 7 :    انتقال حرارت تابشی
فصل 8 :    طراحی بخش تا بشی کوره ها
فصل 9 :    تاثیر متغیر های بنیادی در طراحی کوره ها
 
مولف             :   
 حسن طوبی
مترجم           :      
ناشر             :   
    انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز نشر
تایپیست          :       خانم فتحی
تاریخ تایپ کتاب :       10 / 11 / 1394
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.