• اشتراک
آموزش تصویری و ترکیبی ژله تزریقی
آموزش تصویری ژله ساده و تزریقی:
ژله های تزریقی:
گل داوودی(1)
گل داوودی(2)
گل رز غنچه(1)
گل رز غنچه(2)
گل رز صورتی
گل رز قرمز(1)
گل رز قرمز(2)
و...
ژله های ترکیبی:
ژله بستنی به همراه میوه
ژله خرده شیشه های رنگی
ژله طبقه ای در لیوان
ژله بستنی طبقه ای
ژله در هندوانه
ژله رنگین کمان
ژله در پرتقال
و...
شامل چهل و هفت فیلم آموزشی به زبان فارسی
بیش از شش ساعت فیلم آموزشی
قابل اجرا برروی کامپیوتر و دستگاه خانگی
به همراه اپلیکیشن آندروید با قابلیت ارتقاء
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.