• اشتراک
...
موضوع                    :       کتاب عربی 3  رشته تجربی و ریاضی فیزیک
نام خارجی                 :     .....
تعداد صفحه                :   128 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و در بعضی از صفحات نکته برداری شده است
قیمت                     :      4500  تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :     ...
مترجم           :       ...
ناشر             :       ....
تایپیست          :       آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       12 / 11 / 1394

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.