• اشتراک
...
موضوع                      :       کتاب فیزیک (3) و آزمایشگاه رشته تجربی
نام خارجی                 :     .....
تعداد صفحه               :   161  صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و در بعضی از صفحات نکته برداری شده است
قیمت                        :      4500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :     ...
مترجم           :       ....
ناشر             :       .....
تایپیست          :       آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       12 / 11 / 1394
 

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.