• اشتراک
...
موضوع                    :       کتاب زبان و ادبیات فارسی (عمومی) پیش دانشگاهی ،کلیه رشته ها
نام خارجی               :     .....
تعداد صفحه              :   150 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و در بعضی صفحات نکته برداری شده است
قیمت                       :      4000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :     ....
مترجم           :       ......
ناشر             :      ......
تایپیست          :      آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       13 / 11 / 1394

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.