• اشتراک
...
موضوع                    :       کتاب عربی3  سال سوم تجربی سید محمد ایثار بخش
نام خارجی                :      .....
تعداد صفحه               :   142 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        بزرگ
نوع کتاب               :         کارکرده
کیفیت کتاب           :           کتاب کارکرده است و در بعضی از صفحات نکته برداری شده است
قیمت                       :      5000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :     سید محمد ایثار بخش
مترجم           :       ....
ناشر             :       انتشارات گسترش
تایپیست          :       آقای امیرزاده
تاریخ تایپ کتاب :       13 / 11 / 1394
 

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.