• اشتراک
دربردارنده مطالبی در مورد عصر غیبت,انتظارو مسئولیت های انسان منتظر,منتظران و پرسش و پاسخ هایی در باره این مسائل
شناسنامه محصول:
  • نام محصول : سررسید عصر انتظار
  • مخاطب اثر: عمومی
  • نوع محصول : سررسید
  • تولید کننده: عصرانتظار
توضیحات محصول
دربردارنده مطالبی در مورد عصر غیبت,انتظارو مسئولیت های انسان منتظر,منتظران و پرسش و پاسخ هایی در باره این مسائل
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.