• اشتراک
آموزش جامع INVENTOR 2016
بیش از 780 دقیقه آموزش نرم افزار Autodesk INVENTOR
بیش از 400 دقیقه آموزش اینونتور به همراه نسخه کامل نرم افزار با تدریس امیرحسین پور کارشناس ارشد مکانیک
بیش از 380 دقیقه آموزش (دوبله فارسی) اینونتور از کمپانی لیندا
با تدریس John Helfen و گویندگی استاد امین قاضی
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.