• اشتراک
آموزش ورد 2010 حاوی 15 ساعت آموزش تعاملی به همراه نرم افزار آفیس 2010
آموزش ورد 2010:
نحوه کار با نرم افزار Word و آشنایی با منوها و ابزارها
قابلیت های عمومی و اختصاصی Word
بررسی دستورات در Word و مرور دستور Properties
نحوه کار با اسناد و مدیریت برآنها و فایلها
قالب بندی متن و پارگراف
جداول در Word
، تنظیم، ویرایش و تبدیل آنها و...
حاوی 15 ساعت آموزش تعاملی به همراه نرم افزار آفیس 2010
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.