• اشتراک
آموزش جامع و حرفه ای معماری داخلی و خارجی و وی ری در نرم افزار 3Dmax همراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهتر
آموزش جامع و حرفه ای معماری داخلی و خارجی و وی ری در نرم افزار 3Dmaxهمراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهترمعماری یا مهرازی هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه استباید معماری را از مهندسی سازه و ساخت و ساز متمایز ساخت گرچه بسیاری از بناها (نظیر خانه‌ها و مکان‌های عمومی) کاملا در حیطه دانش معماری‌ست، برخی سازه‌ها و بناهای دیگر (مثل یادمان‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و غیرو) وجود دارند که در مرزی بین معماری و مهندسی یا معماری و هنر قرار می‌گیرند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.