• اشتراک
این محصول حاوی سه عدد سی دی می باشد که در فصول مختلف آموزش های مفید و کاربردی را به همراه دارد.
فصل اول : آشنایی با فیلترها
فصل دوم : آشنایی مختصر با Component ها
فصل سوم : کار با صداها
فصل چهارم : کار با فایل های ویدئویی
فصل پنجم : آشنایی با Action Scripts
فصل ششم : روش های تکمیل یک پروژه
فصل هفتم : چند تکنیک جالب
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.