• اشتراک
آموزش جامع SAP 2000 ver16
آموزش جامع در سطوح مقدماتی و پیشرفته
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:   
فصل اول: آشنایی اولیه با محیط SAP 2000 و معرفی منوها
فصل دوم: معرفی گزینه های منوی File
فصل سوم: دستورای منوی Edit و View
فصل چهارم: تعیین مصالح و مقاطع، وابسته سازی گرهی، تعریف بارها و توابع تاریخچه زمانی
فصل پنجم: آشنایی با تعریف انواع تحلیل و دستورات منوی Draw
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.