• اشتراک
آموزش پیشرفته AUTODESK REVIT 2016 با بیانی بسیار ساده و قابل فهم برای تمام سنین بدون محدودیت در دفعات نصب بیش از 8 ساعت آموزش

ما به شما اطمینان میدهیم


با آموزش پیشرفته AUTODESK REVIT 2016

شما هم میتوانید با تخصصی ترین آموزش با بیش از 8 ساعت، بدون محدودیت در دفعات نصب، با بیانی ساده و قابل فهم از این محصول کاربردی استفاده کنید.
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش، به همراه نرم افزار REVIT 2016

آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

فصل اول:
                ـ ایجاد دیوار فاز دو
                ـ معرفی عملکرد لایه ها  
                ـ تعریف لایه سازه ای  
                ـ تعریف لایه ملات  
                ـ تعریف لایه عایق 
                ـ تعریف لایه سطح نهایی 
                ـ تعریف لایه membranes layer 
                ـ نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  
                ـ تعیین متریال برای لایه های دیوار 
                ـ ایجاد هاشور در نما  
                ـ ایجاد هاشور در برش  
                ـ ترسیم دیوار لایه بندی شده  
                ـ ترسیم دیوارهای متقاطع 
                ـ همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 
                ـ ویرایش دیوار  
                ـ Edit Profile 
                ـ Wall Sweep 
                ـ  Wall Revel 
                ـ محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار  
                ـ ترسیم کف در نقشه های فاز یک  
                ـ ترسیم کف در نقشه های فاز دو  

فصل دوم:
                ـ کف، بام و سقف کاذب 
                ـ لایه بندی کفها ، سقف کاب  ، بامها  
                ـ لایه بندی سازه ای  
                ـ لایه بندی ملات  
                ـ لایه بندی عایق 
                ـ لایه بندی سطح نهایی 
                ـ لایه بندی membranes layer 
                ـ کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری  
                ـ ایجاد کف سازه ای  
                ـ ایجاد کف معماری  
                ـ ایجاد کف شیبدار  
                ـ تعیین شیب در کف  
                ـ ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  
                ـ ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow 

فصل سوم:
                ـ ترسیم دیوار Curtain wall
                ـ معرفی Curtain wall ها  
                ـ تعریف Curtain Wall 
                ـ تعریف Store front 
                ـ تعریف Exterior Glazing 
                ـ بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall 
                ـ شناخت پنل  
                ـ شناخت Mullion 
                ـ شناخت Grid 
                ـ تنظیمات Grid ها در حالت Store Front 
                ـ تعیین فاصله افقی  
                ـ تعیین فاصله عمودی  
                ـ الگوهای چیدمان  
                ـ تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front 
                ـ ایجاد Mullion های افقی  
                ـ ایجاد Mullion های عمودی  
                ـ تعیین سطح مقطع Mullion ها 
                ـ تنظیمات Panel ها در حالت Store Front 
                ـ و...

با این نرم افزار دیگر نگران آموزش نباشید.

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.