• اشتراک
روغن معطر و محرک چاکراها این روغن با تحریک چاکراها کمک قابل توجهی ....
روغن معطر و محرک چاکراها
این روغن با تحریک چاکراها کمک قابل توجهی در فعال کردن انها دارد
جهت استفاده کافیست که چند قطره از ان را به یکی از چاکراهای 7 گانه به ارامی ماساز دهید و تاثیرات فوری ان را حس کنید
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.