• اشتراک
...
موضوع                     :       کتاب جمع بندی دروس عمومی پیش دانشگاهی مسعود اعتصامی قلم چی
نام خارجی                  :        .....
تعداد صفحه                :        136صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        بزرگ
نوع کتاب               :         نو
کیفیت کتاب           :            ...
قیمت                    :         12500تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 
مولف             :        ...
مترجم             :       ...
ناشر               :       انتشارات قلم چی
تایپیست          :       خانم رحیم زاده
تاریخ تایپ کتاب :       12/ 12/ 1394
شاخه : پیش دانشگاهی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.