• اشتراک
توضیحات : چاپ چک و فاکتور سرمایه امکانات برنامه:چاپ چک با خط نستعلیق و سایر قلم های دلخواه امکان تعریف انواع دسته چکهای موجود و جدید بدون محدودیت ...
توضیحات :
چاپ چک و فاکتور سرمایه
امکانات برنامه:چاپ چک با خط نستعلیق و سایر قلم های دلخواه
امکان تعریف انواع دسته چکهای موجود و جدید بدون محدودیت
امکان تغییر مکان مطالب و عناوین چاپی چک به صورت دلخواه
محیطی با کاربری آسان جهت طراحی قالب چک ها با قابلیت 
امکان تعیین اندازه و نوع قلم جهت عبارات روی چک به صورت مجزا
چاپ حروفی مبلغ به ریال و تومان
امکان چاپ پرفراژ برروی چک
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.