• اشتراک
آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم دبیرستان
آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن
بر اساس آخرین تغییرات، طبق ساختار کتاب درسی
آموزش حرفه ای با بهره گیری از دبیران برتر
تدریس قواعد تمامی پخش های کتاب به همراه روخوانی و ترجمه متن هر درس
حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت جامع
قابلیت پخش در DVD Player خانگی
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
بردارها، ضرب خارجی، خط و صفحه، دایره، بیضی
هذلولی، سهمی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.