• اشتراک
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم بدون محدودیت در دفعات نصب بیش از 6 ساعت آموزش ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش به همراه نرم افزار EDIUS
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از 6 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
به همراه نرم افزار EDIUS
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
 فصل اول: تعاریف و تنظیمات اولیه
مقدمه
تنظیمات اولیه و ایجاد پروژه

آشنایی با محیط برنامه
ذخیره‌سازی و مدیریت Layout
واردکردن فایل

واردکردن فایلها به‌صورت پوشه
بررسی Timeline
کنترل نمایش در Timelineو‌تنظیم کلید میانبر

بررسی مشخصات فایل و کار با Player
بررسی حالت Player و Recorder
بررسی حالت‌های نمایشی در Recorder

فصل دوم: کار با Timeline
واردکردن فایلها در Timeline
واردکردن فایلها به کمک Player
ساخت Subclip و مدیریت clip ها
ایجاد برش
بررسی حالت‌های insert-Overwrite-Ripple
کار کردن با Clipها در Timelineو نشانه‌گذاری
بررسی (‏Trim(In-Out-Slide
بررسی (‏Trim(Slip-Roll
ساخت Sequence –Color bar – color mate
بررسی Link - Group
واردکردن تصاویربه‌ صورت Sequence و بررسی Render

فصل سوم: متحرک‌سازی
معرفی Layouter
آشنایی با متحرک‌سازی
بررسی انواع Key Frame
ذخیره‌سازی حرکت
بررسی حالت‌های (Opacity-Edge-drop Shadow)
کنترل Opacity با Mixer
متحرک‌سازی Crop
بررسی حالت سه‌بعدی Layouter
بررسی Replace

و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.