• کد محصول: 631
  • pelak8
  • قیمت : 3,000 تومان
  • اشتراک
مضمون این فیلم اجتماعی است و به موضوع مواد مخدر می پردازد........پروانه نمایش : 154/4791
نقطه صفر نام فیلمی ایرانی به کارگردانی محسن شاه‌محمدی است.این فیلم از مجموعه تلویزیونی آینه عبرت بوده که کارگردانی چند قسمت آن نیز بر عهده علی نقی‌لو بوده است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.