• اشتراک
با بیانی کاملا ساده و مفهومی بیش از 13 ساعت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب همراه با نرم افزار MS Project 2016 و Office 2016 به همراه فایلهای تمرینی

 مشخصات کلی

موضوع محصول :   آموزشی آفیس

کد محصول :         
950302902

وزن محصول :        340 گرم

تولید کننده :    شرکت نوین پندار


 شماره شناسنامه اثر:  802147052768

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :     جعبه

تعداد دیسک :     1 حلقه


نوع دیسک :     DVD9

آموزش جامع 2016 Microsoft Project

آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه


* پروژه

انواع پروژه

ویژگی های پروژه
مدیریت پروژه
استانداردهای مدیریت پروژه
فرایندهای مدیریت پروژه

فرایندهای آغازین

فرایندهای برنامه ریزی

فرایندهای اجرایی

فرایندهای کنترل

فرایندهای اختتام

تبیین تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه

چرخه حیات پروژه
پروژه، طرح و سبد پروژه
نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه

معرفی نرم افزارها

چگونگی انتخاب نرم افزار مناسب

آشنایی با نرم افزار MSP 2016
تور مجازی در نرم افزار

کارکردهای اصلی و عمومی نرم افزار

 

زمان بندی پروژه


ساختار شکست کار

متدلوژی طراحی WBS

تست WBS

طراحی های متفاوت WBS

انواع ساختارهای شکست

مثال های کاربردی
تعریف فعالیت ها

فرایند تعریف فعالیت ها در PMBOK

نحوه ایجاد فعالیت

مثال های کاربردی
روابط فعالیت ها

انواع وابستگی ها

ایجاد وابستگی در نرم افزار

مثال های کاربردی
برآورد منابع فعالیت ها

انواع منابع

فرایند برآورد منابع در PMBOK

تعریف و تخصیص منابع در نرم افزار

مثال های کاربردی
برآورد زمان فعالیت ها

فرایند برآورد زمان فعالیت در PMBOK

انواع روش های برآورد زمان

تعریف زمان در نرم افزار
زمان بندی

طراحی شبکه زمان بندی

محاسبات مسیر پیشرو

محاسبات مسیر پسرو

مسیر بحرانی

شناوری فعالیت ها

فرایند زمان بندی در PMBOK

انواع روش های زمان بندی

زمان بندی پروژه در نرم افزار

مثال های کاربردی

آموزش جامع 2016 Microsoft Project

برنامه ریزی هزینه پروژه


برآورد هزینه فعالیت ها

انواع هزینه

روش های هزینه یابی

فرایند براورد هزینه در PMBOK

مثال های کاربردی
تعیین بودجه پروژه

فرایند تعیین بودجه در PMBOK

بودجه ریزی در نرم افزار

کنترل پروژه


اقدامات کنترلی

اهمیت کنترل پروژه

روش تعیین دوره های کنترلی
پیشرفت برنامه ای

مفهوم پیشرفت برنامه ای

کار با نرم افزار
ثبت اطلاعات واقعی

روش های مختلف ثبت اطلاعات پیشرفت

دسته بندی تمام فیلدهای پیشرفت

پیشرفت زمان

پیشرفت هزینه

پیشرفت کار

کار با تمام شاخص های پیشرفت در نرم افزار

مثال های کاربردی
محاسبه پیشرفت

محاسبه پیشرفت فعالیت

محاسبه پیشرفت خلاصه فعالیت

پیشرفت فیزیکی
زمان بندی مجدد
مدیریت ارزش کسب شده

ارزش برنامه ای

ارزش کسب شده

هزینه واقعی

شاخص های عملکرد زمان و هزینه

برآورد زمان و هزینه اتمام پروژه

تشریح تمامی شاخص های EVM

مثال های کاربردی

کار با EVM در نرم افزار
طراحی گزارشات کنترل پروژه

گزارشات نموداری در MSP

گزارشات سفارشی در EXCEL

نمودارهای مقایسه ای دوره ای و تجمعی Actual و Plan

نمودار S-Curve

نمودار موزی

نمودارهای انحرافات

دیگر گزارشات پرکاربرد در پروژه های ایران

فیلتر کردن، جداول، نماها و سازماندهی
فیلتر کردن و مرتب سازی

ایجاد فیلتر

کار با تمام فیلترهای آماده در نرم افزار

نحوه سورت داده ها در فیلدها
انواع جداول

جداول آماده در نرم افزار

ایجاد جداول جدید
نماها و سفارشی کردن نما

کار با تمام نماهای موجود در MSP

ایجاد نمای جدید
سازماندهی عناصر

موردکاوی
پروژه عمرانی
اجرای گام به گام تمام فصول بالا برای یک پروژه اجرای ساختمان
پروژه خدماتی
اجرای گام به گام از ابتدا تا انتها برای یک پروژه توسعه محصول و بازار در سازمان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.