• اشتراک
آموزش با بیانی کاملا ساده و مفهومی بدون محدودیت در دفعات نصب بیش از 11 ساعت آموزش

آموزش با بیانی کاملا ساده و مفهومی
بدون محدودیت در دفعات نصب
به همراه نرم افزار AUTOCAD 2017
بیش از 11 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : آشنایی با محیط Autocad
معرفی محیط start
آشنایی با محیط cad
فصل دوم : خصوصی سازی محیط
تعیین مقیاس و واحد
استفاده از mouse و commandline
فصل سوم : ترسیم خط
خط
نیم خط
پاره خط
چهارم : تعیین مختصات در cad
تعیین مختصات قطبی
تعیین مختصات دکارتی
فصل پنجم : انواع گیره
object snaps
Polar Tracking
Grid Mode & Grid Snap
From Snap
خطوط افقی
From Snap
خطوط زاویه دار
و...

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.