• اشتراک
اقتصاد ریاضی – ویراست 4 // نویسندگان: احمدجعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان / قیمت بازار: بیست هزار تومان . فروش: 14000 تومان /// انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر، 92 (چاپ 13) // 520 صفحه، جلد شومیز، شابک دارد: 2-80-2571-964-978
اقتصاد ریاضی – ویراست 4 //  نویسندگان: احمدجعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان / قیمت بازار: بیست هزار تومان . فروش: 14000 تومان /// انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر، 92 (چاپ 13) // 520 صفحه، جلد شومیز، شابک دارد: 2-80-2571-964-978
موضوع: اقتصاد ریاضی، ریاضیات بازرگانی
داخل بعضی صفحات با مداد نوشته شده است.
شیرازه کتاب اندکی پاره شده که از داخل و صفحات داخلی کتاب با چسب پهن اصلاح شده است.
فروشنده: علی برزگران
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.