• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 111 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 111 صفحه میباشد.
چکیده................................... 1
مقدمه................................... 2
فصل اول: شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها   3
 (1-1) کلیات............................ 4
(1-2) اعوجاج هارمونیکی.................. 8
(1-3) اعوجاج ولتاژ و جریان.............. 10
(1-4) مقادیر مؤثر و اعوجاج ها هارمونیکی کل  12
(1-5) هارمونیک های مرتبه سه............. 14
فصل دوم : منابع تولید هارمونیکها........ 17
(2-1) مقدمه............................. 18
(2-2) منابع تغذیه تک فاز................ 18
(2-3) مبدل های قدرت سه فاز.............. 21
( 2-3-1 ) مبدل های AC/DC................ 21
(2-4) محرک های DC....................... 23
(2-5) محرکه های AC...................... 24
(2-6) تجهیزات قوس زننده................. 26
(2-6-1) کوره های الکتریکی............... 28
(2-7) جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو  31
(2-8) ترانسفورمرهای قدرت................ 33
(2-8-1) اشباع ناشی از افزایش ولتاژ...... 34
 (2-10) لامپهای تخلیه ای................. 35
(2-11) سایر منابع....................... 36
فصل سوم: آثار هارمونیکها................ 37
(3-1) مقدمه............................. 38
(3-2 ) خازنها........................... 39
(3-2-1) اثرات مستقیم.................... 39
(3-2-2) اثرات غیرمستقیم................. 40
(3-3) لامپ های روشنایی و المان‌های حرارتی. 44
 (3-4) موتورهای آسنکرون................. 45
(3-5) ماشنیهای سنکرون................... 48
(3-6) ترانسفورماتورها................... 49
(3-6-1) افزایش تلفات گردابی در هادیها... 49
(3-6-2) افزایش تلفات هیسترزیس........... 50
(3-6-3) افزایش تلفات گردابی در هسته..... 51
(3-6-4) کاهش توان نامی ترانسفورماتور.... 52
(3-7) عملکرد رله ها..................... 53
( 3-8) وسایل اندازه گیری الکتریکی....... 56
(3-8-1) توان حقیقی...................... 57
(3-8-2) توان راکتیو..................... 58
(3-8-3) توان ظاهری...................... 60
(3-9) کلیدهای فشار قوی.................. 63
(3-10) عایق ها.......................... 65
(3-11) فیوزها........................... 65
(3-12) سیستمهای مخابراتی................ 65
(3-13) تاثیرات دیگر هارمونیکها.......... 66
فصل چهارم: روشهای حذف هارمونیکها........ 67
(4-1) مقدمه............................. 68
(4-2) روشهای چند پالسه.................. 69
(4-2-1) چگونگی حذف هارمونیکها........... 73
(4-2-2) ترانسفورمرهای دو سیم پیچه....... 76
(4-2-3) ترانسفورمرهای تک سیم پیچه....... 79
(4-3) فیلترهای غیر فعال................. 79
(4-3-1) انواع فیلترهای غیر فعال......... 80
(4-3-2) پارامترهای غیر فعال............. 81
(4-3-3) طراحی فیلترهای تک تنظیمه........ 84
(4-3-4) طراحی فیلترهای دو تنظیمه........ 86
(4-3-5) طراحی فیلترهای بالا گذر.......... 87
(4-3-6) طراحی بهینه فیلترهای غیر فعال... 89
(4-3-7) ملاحظات لازم در طراحی و نصب فیلترهای غیر فعال 89
( 4-4) فیلترهای غیر فعال................ 94
( 4-4-1) فیلترهای فعال موازی............ 96
( 4-4-2) فیلترهای فعال هایبرید.......... 98
( 4-5) سایر روشها....................... 103
(4-5-1) روش میکروپروسسوری تزریق جریان... 103
( 4-5-2) استفاده از ماشین سنکرون با مدار تحریک رزونانس........................................ 106
منابع و مؤاخذ........................... 111
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.