• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 50 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 50 صفحه میباشد.
تعریف جوشکاری
جوشکاری یکی از فرآیندهای فلزکاری است که بوسیله آن فلزات را بهم جوش می دهند. فلزات را تا نقطه ذوب حرارت می دهند تا قسمتهای ذوب شده بهم متصل شوند....
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.