• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 13 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 13  صفحه میباشد.
تعریف ستون فلزی:
ستون عنصری است که معولا به صورت عمودی در ساختمان نصب می شود و بارهای کف ناشی از طبقات به تیرو شاهتیر به آن منتقل می گردد وتوسط آن به پی و سپس به زمین انتقال می یابد.
شکل ستونها :
شکل سطح مقطع ستون ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد.برای ساختن ستونها ی فلزی ازانواع پروفیل ها و ورقها استفاده می شود.عموما ستونها از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می شوند:
1- نیمرخ(پروفیل)نورد شده شامل انواع تیرهاوقوطی ها :...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.