• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 43 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 43 صفحه میباشد.
1- ایمنی از حریق در ساختمان
  1. کلیات
ایمنی از حریق در ساختمان به کمک تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد. دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است. علاوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت و ساختمان، از علوم اداری، روان شناسی، جامعه شناسی و دانشهای مشابه نیز استفاده می شود که هر یک به نحوی و اندازه ای در آن سهیم هستند. برای دستیابی به ایمنی از حریق از سه راه می توان اقدام کرد.
  • شناخت علل به وجود آمدن حریق و کوشش برای جلوگیری از بروز آن...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.