• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 110 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 110 صفحه میباشد.
مهندسی Piping سه شاخه کلی را شامل می شود:
1) Material of Piping
2) Supporting & Stress Analyse
3) Design
در این جا به بررسی مدارک مورد نیاز برای شروع یک پروژه در یک واحد فرآیندی می پردازیم هر پروژه شامل سه بخش و یا سه مرحله می باشد که شرکتهای مجری انجام پروژه براساس نوع فعالیت تقسیم بندی می شوند. سه بخش کلی پروژه عبارتند از:
1) Engineering             2) Procurment       3) Construction
مرحله اول: بخش مهندسی یا همان بخش طراحی انجام پروژه می باشد.
مرحله دوم: تهیه ابزار آلات لازم برای انجام پروژه می باشد.
مرحله سوم: ساخت و ساز پروژه می باشد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.