• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 30 صفحه میباشد.

این فایل به صورت word و دارای 30 صفحه میباشد.

مشخصات پروژه

عنوان پروژه : اجرای ساختمان مسکونی شهرک لاله
کارفرما : 
پیمانکار : شرکت ساروج پارس
زمان آغاز پروژه : 25031387
مشخصات طرح :
اسکلت بتنی
سقف تیرچه و بلوک
1-خاک برداری:
قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله آن نسبت به خیابان ها و جاده های اطراف و همچنین چگونگی دسترسی به خیابان های اصلی مورد بازرسی قرار گیرد. بعد از بررسی های کافی و در صورت نبود مشکل اقدام به آغاز پروژه می نماییم. در این بررسی ها باید دقت شود تا ما مشکلی از لحاظ ورود و یا خروج ماشین آلات نداشته باشیم و ضمنا جای کافی برای مصالح پای کار فراهم کنیم. سپس نوبت به خاک برداری می رسد .برای انجام این عمل از ماشیت آلات ساختمانی مانند لودر استفاده می شود .لودر خاک های اضافی را یرداشته و به وسیله کامیون از محل خارج می کنند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.