• اشتراک
دیگر نگران کمبود جا برای کفش هایتان نباشید.

جا کفشی زیر تختی شوز اندرshoes under 
دوست دارید کفش بخرید ولی جای کافی برای نگهداری آن ندارید.دیگر نگران کمبود جا نباشید.


شما با جا کفشی شوز اندر از یک بی نظمی به نظمی بینظیر برای نگهداری کفشهایشان می رسید.
این جا کفشی شامل دوازده قسمت برای نگهداری ازکفشهای شما میباشد که با تعبیه درب مخصوص مانع از ورودگرد و خاک،کثیفی،رطوبت و...میشود.
این جا کفشی بسیار سبک است و شما میتوانید به راحتیآن را به هر نقطه جا به جا کنید.
این جا کفشی از جنس پلاستیک است و جنس جدا کننده آنپارچه منعطف است.


این جا کفشی قابل قرار گیری در کف کمد لباس،زیر تخت
خواب یا حتی آویزان کردن به دیوار است.

خرید جا کفشی زیر تختی شوز اندرshoes under
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.