• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 37 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 37 صفحه میباشد.

1- پرس هیدرولیکی........................... 1
2- انباره هیدرولیکی........................ 3
3- تقویت کننده هیدرولیکی................... 5
4- چکش هیدرولیکی........................... 6
5- اسانسور هیدرولیکی....................... 8
6- جرثقیل هیدرولیکی........................ 10
7- اتصالات هیدرولیکی........................ 12
8- مبدل گشتاورهیدرولیکی.................... 14

موتورهای هیدرولیکی

A موتورهای سیال یا سیالاتی.................. 16
B- انواع سیلندرهای سیالاتی.................. 16
          1- دوار.......................... 17 
          2- غیر گردان..................... 18
          3- پلانگر......................... 18 
C- سینماتیک موتورهای سیالاتی................ 24
D- مورتورهای سیالاتی........................ 26
E- موتورهای دنده ای چرخشی.................. 29
F- مورتورهای پره ای چرخشی.................. 30
G- موتورهای پیستنی چرخشی.................. 32
- منبع و سرچشمه جریان...................... 34
- پمپهای هیدرولیکی......................... 36

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.