• اشتراک
آموزش تصویری آکاردئون
عناوین ساز آکاردئون:
آموزش آکاردئون
نت خوانی و اجرای یک تمرین ماژور
نت خوانی و اجرای یک تمرین مینور
تمرین قطعه کوسرا
تئوری موسیقی: گام های ماژور و مینور
اجرای یک تمرین با علائم عرضی
اجرای یک تمرین با نت های چنگ
تمرین قطعه گارون گارون در لامینور
تمرین قطعه شادی
تمرین قطعه سوزانو در گام فا ماژور
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.