• اشتراک
محتویات بسته شامل 2 حلقه DVD آموزشی 18 ساعت آموزش آموزش به شیوه مالتی مدیا
آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای

آشنایی با نرم افزار

ایجاد و تغییر جداول

آشنایی با قیود 

تعیین رابطه، دیاگرام و شاخص ها

آشنایی با تریگر

آشنایی با توابع

و . . . 

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.