• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 68 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 68 صفحه میباشد.
فهرست مطالب
 پیشگفتار
مقدمه................................... 1
فصل اول : کلاسیک و رمانتیک
هنر اوزن و لاکروا ....................... 3
هنر کلاسیک و دموکراسی.................... 5 رمانتیک 8
نئوکلاسیک ............................... 10
رمانتیک در برابر کلاسیک ................. 13
مقایسه کلاسیک و رمانتیک.................. 14
فصل دوم : رئالیست و ناتورالیست
گوستا و کوربه .......................... 21
ژان فرانسوا میله........................ 23
انور دمیه............................... 25
نانوتورالیست............................ 28
فصل سوم : امپرسیونیسم و تئوامپرسیونسیم
امپرسیونسیم............................. 36
امپرسیونسیم در سینما و عکاسی............ 42
پیدایش نئوامپرسیونیسم................... 43
نئوامپرسیونسیم.......................... 47
فعالیت های وان گوگ ..................... 53
نظریه سینیاک............................ 54
نتیجه گیری ............................. 58
فهرست منابع ............................ 60
شرح کار عملی
پیشگفتار
در این پیشگفتار ابتدا ما خلاصه ای از زندگی نامه دلاکروا ، نقاش برجسته که در 30 آوریل 1798 میلادی به دنیا آمد، می پردازیم و دلاکروا هنرش را از مادرش به ارث برد و با اینکه وی در دوره نوجوانی پدر و مادر خود را از دست داد وی هیچگاه خود را در این راه گم نکرد و به جنگ های آفریقا رفت و شاهکارهای متعددی خلق کرد و آثار معروف او قتل عام کیوس ، فاجع سیو، آزادی و رهبر مردم از آن جمله است. در هنر کلاسیک آزادی اندیشه و فراگیری دموکراسی ظاهراً هرگز با خشونت و انتظام سازگار نیست و رابطه پس طبیعت گرایی و انتزاع در هنرهای تجسمی عصر کلاسیک حتی از آنچه در نمایشنامه می بینیم پیشرو و بارزتر است. 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.