• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 20 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 20 صفحه میباشد.​
دارایی‌ها به شخص احساس گرمی می‌دهند ولیکن موجه وجه نقد نیستند.

والتدریستون
 
امروزه اولین سئوالی که از متقاضیان وام پرسیده می‌شود این است که نقطه سر به سر نقدی شما چقدر است؟
جریانهای نقدی و چارچوب نظری
چارچوب نظری تدوین شده توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی دارای موضعی صریح و روشن در ضرورت تهیه و افشاء اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد است. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، بازپرداخت وامها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد.به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده‌کنندگان بالقوه صورتهای مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین در تأمین جریانهای نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.