• اشتراک
کتاب شبهای پیشاور نوشته محمد سلطان الواعظین
شبهای پیشاور:
سرشناسه:س‍ل‍طان‌ال‍واع‍ظی‍ن‌، م‍ح‍م‍د،‏‫ 1276 – ‏1350.‏
‏عنوان و نام پدیدآور:شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع/ گفتار سلطان‌الواعظین‌ شیرازی؛ پاورقی و تعلیقات و اخراج مصادر جعفر حسینی؛ ویراستار اسدالله یاوری.
‏ ‏مشخصات نشر:‏‫تهران: دارالکتب‌الاسلامیه
‏مشخصات ظاهری:‏‫‏‏1200 ص
‏شابک:‫978-964-440-428-3
‏موضوع :اهل سنت — دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.