• اشتراک
کتاب زادالمعاد نوشته محمد باقر مجلسی
زادالمعاد :
سرشناسه:م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌ب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور:زادالمعاد و مفتاح‌الجنان/محمدباقر مجلسی؛ بازآفریده و تحقیق[صحیح : مصحح و محقق] یوسف اسدزاده .
‏مشخصات نشر:قم: پیام مقدس‏‫
‏مشخصات ظاهری:‏‫863ص.
‏شابک‏‫978-964-9925-61-5:
‏موضوع :دعاها
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.