• اشتراک
کتاب چهارده قرن تلاش برای شیعه نوشته روح الله حسینیان
چ‍ه‍ارده‌ ق‍رن‌ ت‍لاش‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ :
سرشناسه :ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، روح‌ال‍ل‍ه‌‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :چ‍ه‍ارده‌ ق‍رن‌ ت‍لاش‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍رای‌ م‍ان‍دن‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌/ روح‌ال‍ل‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1382.
‏مشخصات ظاهری :489 ص‌
‏شابک :‏‫ ‏‫‎964-8134-61-8 ؛ )
‏موضوع :شیعیان - تاریخ
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.