• اشتراک
کتاب یادداشت های سیاسی در ایران 1313-1309 ترجمه افشار امیری
یادداشت‌های سیاسی ایران 1344 – 1260 :
شابک:‏‫  ‏‫978-964-419-698-0 ؛ ‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :یادداشت‌های سیاسی ایران 1344 - 1260/ ویراستار آر.ام. بارل، [راب‍رت‌ ال.
ج‍ارم‍ن‌]؛ ترجمه
افشار امیری.
‏مشخصات نشر :تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات‏‫، 13 -
‏مشخصات ظاهری :‏‫14 ج.
‏موضوع :ایران - سیاست و حکومت 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.