• اشتراک
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی نوشته سید محمد مهدی غمامی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران :
سرشناسه :غمامی، سیدمحمدمهدی
‏عنوان و نام پدیدآور :حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران/ تالیف سیدمحمدمهدی غمامی.
‏مشخصات نشر :تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، 1390.
‏مشخصات ظاهری :‏‫630 ص.
‏شابک :978-964-419-517-4
‏موضوع :ایران. قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.