• اشتراک
کتاب تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس نوشته ابولفضل حلیم زمهریر
تضاد منافع ایران و آمریکا در انرژی خلیج فارس :
سرشناسه :حلیم‌زمهریر، ابوالفضل، ‏‫1359‏-
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫تضاد منافع ایران و آمریکا در انرژی خلیج [فارس]‏‫/ تالیف ابوالفضل
حلیم‌زمهریر.
‏مشخصات نشر :تهران‏‫: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
‏مشخصات ظاهری :‏‫455 ص‏
‏شابک‏‫978-964-419-534-1 :
‏موضوع :انرژی، منابع - جنبه‌های سیاسی -خلیج فارس، منطقه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.