• اشتراک
کتاب دیوان امام نوشته روح الله خمینی
‏ دی‍وان‌ ام‍ام‌:
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
‏عنوان و نام پدیدآور :دی‍وان‌ ام‍ام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)/ ب‍ا ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر رش‍اد.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌‏‫، 1385.‏
‏مشخصات ظاهری: 490 ص.‏
‏شابک‏‏‫964-335-192-0 :
‏موضوع :شعر فارسی 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.