• اشتراک
کتاب کتاب شناسی توصیفی عرفان و تصوف نوشته محمود یوسف ثانی
کتاب‌شناسی توصیفی عرفان و تصوف :
سرشناسه :ی‍وس‍ف‌ ث‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
‏عنوان و نام پدیدآور :کتاب‌شناسی توصیفی عرفان و تصوف( کتاب‌های چاپی فارسی تا ابتدای
قرن دهم هجری)/
سیدمحمود یوسف‌ثانی.
‏مشخصات نشر :تهران: ‏‫پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی
‏مشخصات ظاهری :‏‫661 ص.
‏شابک :978-964-7986-44-1
‏موضوع :عرفان - متون قدیمی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.