• اشتراک
کتاب ترجمه ومتن مصباح الهدایه نوشته روح الله خمینی
‏ ترجمه م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ه‍دای‍ه :
شابک ‏‫978-964-212-087-1:
‏عنوان و نام پدیدآور :ترجمه م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ه‍دای‍ه‌ ال‍ی‌ال‍خ‍لاف‍ه‌ وال‍ولای‍ه‌‏‫/ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌‏‫؛ مترجم حسین مستوفی.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1389.
‏مشخصات ظاهری :‏‫330ص.
‏موضوع :ولایت
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.