• اشتراک
کتاب نهضت امام خمینی - دفتر سوم نوشته حمید روحانی
ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :روح‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ح‍م‍ی‍د روح‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌، - 13.
‏مشخصات ظاهری :ج‌ 3
‏شابک :‎964-335-573-x
‏موضوع:ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.