• اشتراک
کتاب خواهر طاهره نوشته رضا رئیسی
خواهر طاهره :
 سرشناسه :رئ‍ی‍س‍ی‌، رض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :خواهر طاهره : خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) / بازنویسی رضا
رئیسی.
‏مشخصات نشر :تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (س) ، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫ ، 1385.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫147 ص
‏شابک ‏‫979-964-335-832-6 :
‏موضوع :حدیدچی، مرضیه (دباغ)‏‫
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.