• اشتراک
کتاب ام‍ام‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ نوشته موسسه نشر آثار امام خمینی
‏‏‫ ام‍ام‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌:
 عنوان و نام پدیدآور :‏‫ام‍ام‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌: (خ‍اطرات‍ی‌ از رزم‍ن‍دگ‍ان‌ و ف‍رم‍ان‍ده‍ان‌ س‍پ‍اه‌ اس‍لام‌)‏‫/
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (واح‍د خ‍اطرات‌).
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، واح‍د خ‍اطرات‌‏‫، 1378.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 150ص.
‏شابک :‏‫‏‏‏‫964-335-094-0‏‏
‏موضوع :خمینی ، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.