• اشتراک
کتاب جنبش های اسلام گرای معاصر نوشته یحیی فوزی تویسرکانی
جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر:
سرشناسه :ف‍وزی‌ ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر: بررسی منطقه‌ای/ یحیی فوزی، سیدعباس
هاشمی؛ ویراستاراعظم سلیمانی.
‏مشخصات نشر :تهران: ‏‫پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی‏‫،
‏مشخصات ظاهری :‏‫533 ص
‏شابک :‏‫978-964-7986-73-1
‏موضوع :جنبش‌های اسلامی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.