• اشتراک
کتاب مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی نوشته علی داستانی بیرکی
مروری بر اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی امام‌خمینی :
سرشناسه :داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :مروری بر اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی امام‌خمینی (س): (مجموعه
مقالات)/ به کوشش علی داستانی‌بیرکی.
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ 370 ص
‏شابک‏‫978-964-2122-68-4 :  ‏
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.