• اشتراک
کتاب رهبری و انقلاب نوشته حسین حسینی
ره‍ب‍ری‌ و ان‍ق‍لاب :
سرشناسه :ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ره‍ب‍ری‌ و ان‍ق‍لاب‌ ن‍ق‍ش‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، 1381.
‏مشخصات ظاهری : 350 ص‌
‏شابک :‎964-7986-00-9
‏موضوع :ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.